Tag بوم کسب و کار، آموزشگاه فنی در تهران،استراتژی کسب و کار